Integrale zegt de vertrekovereenkomst op die ze met haar CEO had afgesloten

De raad van bestuur heeft beslist om de vertrekovereenkomst die in oktober 2019 met de heer Diego Aquilina werd afgesloten, te beëindigen en met hem te onderhandelen over een nieuwe vertrekregeling.

De raad heeft beslist een grondige juridische en feitelijke evaluatie uit te voeren van de betalingen die aan of voor de leden van het directiecomité zijn verricht tussen mei 2018 en december 2019.

 

De raad beslist om het huishoudelijk reglement van het bezoldigings- en benoemingscomité in overeenstemming te brengen met artikel 50 van de wet van 13 maart 2016.

Naar boven