Nieuwe voorzitter van de raad van bestuur verkozen bij Luikse verzekeraar Integrale

Prioriteiten : corporate governance, strategie en dialoog

Een nieuwe voorzitter
De raad van bestuur van de Luikse verzekeraar Integrale heeft op 10 maart 2020 een nieuwe voorzitter verkozen. Het gaat om de heer Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder en licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. De heer De Wolf heeft een MBA en is doctor in de rechten. Hij is bedrijfsrevisor en erevoorzitter van het Belgisch Instituut van Bedrijfsrevisoren. Sedert januari 2018 is hij plaatsvervangend adviseur bij het hof van beroep van Luik. Tussen 2014 en 2018 was hij decaan van de Louvain School of Management aan de Université catholique de Louvain (UCLouvain). Hij geeft ook les aan HEC Liège.

De prioriteiten van de raad van bestuur
De raad van bestuur en zijn nieuwe voorzitter willen hun schouders zetten onder de volgende hoofdlijnen:
- het ondernemingsbestuur verbeteren en bepaalde mankementen die werden vastgesteld rechtzetten
- een strategie voor Integrale bepalen in een geest van continuïteit, rekening houdend met de belangen van de verzekerde bedrijven en hun werknemers en de particuliere verzekerden
- opnieuw een constructieve dialoog aanknopen met de aandeelhouders en de toezichthoudende autoriteiten
- de kwaliteit van het werk van het personeel erkennen in moeilijke omstandigheden die volledig buiten hun wil zijn ontstaan

De constateringen van de Nationale Bank van België
Op 3 maart heeft Integrale belangrijke maatregelen genomen om onmiddellijk te voldoen aan bepaalde constateringen in een eerdere brief van de Bank, met name :
- de correcte werking van het bezoldigings- en benoemingscomité
- de verbreking van de vertrekovereenkomst afgesloten met de voorzitter van het directiecomité
- een nieuw juridisch onderzoek naar de uitgevoerde betalingen voor de leden van het directiecomité

Op 10 maart heeft de raad van bestuur haar antwoord aangevuld door zich ertoe te verbinden om terug te komen op alle eerdere betalingen die als onredelijk kunnen beschouwd worden.

De klanten, aangeslotenen en partners
De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur benadrukt dat hij de klanten, aangeslotenen en partners van Integrale wilt geruststellen en bevestigt dat het lopende onderzoek naar de beslissingen over de bezoldigingen op geen enkele wijze de kwaliteit van de producten en diensten van Integrale beïnvloedt.


Naar boven