[Covid-19] Integrale behoudt de waarborgen van de aanvullende pensioenplannen van de bedrijven die een beroep doen op tijdelijke werkloosheid

In de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 bevinden zich steeds meer werknemers in tijdelijke werkloosheid door economische omstandigheden of overmacht.

Volgens de geldende regels worden bij tijdelijke werkloosheid de waarborgen opgeschort die de werkgever voor de werknemer heeft onderschreven, wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid is de werknemer normaalgezien niet meer verzekerd voor pensioen-, overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico's. De schorsing van deze laatste twee waarborgen kan dramatisch zijn voor de werknemer en zijn dierbaren.

Integrale verbindt zich er uitzonderlijk toe om personen die tijdelijk werkloos zijn door de Covid 19-crisis tot minstens 30 juni 2020 te blijven dekken voor alle risico’s (pensioen, overlijden en invaliditeit) van hun pensioentoezegging (collectieve pensioenregeling of individuele pensioentoezegging). En dit zonder aanvullende administratieve formaliteiten, maar met verderzetting van de premiebetaling door de werkgever. De werkgever kan, wanneer hij dat wenst, bovenvermelde waarborgen en de daaraan gekoppelde premie opschorten. In dat geval roept Integrale deze bedrijven op om contact met haar op te nemen.

We zijn er ons van bewust dat de situatie moeilijk is en voortdurend verandert. Onze medewerkers volgen de situatie op de voet en zullen indien nodig de maatregelen aanpassen.

We staan klaar om u verder te helpen en wensen u en uw naasten het beste toe in deze woelige periode.

Naar boven