[Covid-19] - Integrale verlengt uitzonderlijke maatregelen tot 30 september 2020

Voor de werkgevers die door de crisis getroffen worden, zal Integrale de deadline verlengen tot 30 september 2020 om de premies van de groepsverzekering zonder administratieve formaliteiten te betalen.

Om de negatieve gevolgen van de huidige gezondheidscrisis te verzachten, wilden we op 25 maart 2020 snel reageren door ons ertoe te verbinden om ten minste tot 30 juni 2020 de pensioen-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking te behouden voor personeelsleden zich in een periode van tijdelijke werkloosheid bevinden als maatregel in de strijd tegen het Covid-19-virus (zie de nieuwsbrief: "Algemeen behoud van de waarborgen pensioen, overlijden en invaliditeit in geval van tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door het Covid-19-virus").

Deadline om verzekeringspremies te betalen verlengd tot 30 september 2020

Integrale verwelkomt en steunt de maatregelen die de verzekeringssector inmiddels heeft aangekondigd. Voor de werkgevers die door de crisis getroffen worden, zal Integrale de deadline verlengen tot 30 september 2020 om de premies van de groepsverzekering zonder administratieve formaliteiten te betalen.

Maatregelen voor hypotheekleningen, voorschotten op polis en zakelijke leningen

De aangeslotenen en bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de Covid-19-crisis en die een hypotheek, een voorschot op polis of een lening hebben afgesloten, kunnen eveneens een uitstel van betaling aanvragen tot 30 september 2020 volgens nader te bepalen voorwaarden.

Een situatie die voortdurend verandert

Integrale benadrukt dat haar medewerkers, in deze crisis die voortdurend verandert, de situatie van elke klant en aangeslotene nauwlettend blijven opvolgen om de maatregelen, indien nodig, zo goed mogelijk bij te sturen.

Klanten en aangesloten bedrijven kunnen in deze uitzonderlijke omstandigheden meer dan ooit rekenen op een soepele, flexibele en solidaire afhandeling van hun dossiers.

Met wie kunt u contact opnemen?

Voor persoonlijk advies of vragen kunt u per e-mail of telefoon terecht bij uw gebruikelijke contactpersonen.

Integrale dankt haar klanten en aangeslotenen voor hun vertrouwen en solidariteit en haar medewerkers voor de verderzetting van het geleverde werk.

Naar boven