Integrale geeft de voorkeur aan de verderzetting van haar activiteiten

Deze maandag 23 november 2020 heeft de raad van bestuur van Integrale unaniem beslist om aan de algemene vergadering van 8 december 2020 de verderzetting van de activiteiten voor te stellen onder voorbehoud van een gunstig resultaat van de offertes voor 15 december 2020.

De raad van bestuur is van oordeel dat de offertes die momenteel op tafel liggen een ernstige kans hebben om de ontbinding van de onderneming te vermijden.  Het proces van onderhandeling is nog steeds in gang.  De offertes zijn nog niet definitief.  De bijzondere commissaris is eveneens met zijn analyse van de markt begonnen. 

Indie de realisatie van de offertes geloofwaardig is, zijn ze niettemin nog voorwaardelijk op dit ogenblik.  Daarom werd een tweede rapport van ontbinding opgesteld voor het geval het offerteproces niet voor 15 décember voltooid kan worden.  De algemene vergadering van 8 december zal in functie van de stand van zaken beslissen en zal, op 23 december, het proces kunnen finaliseren en een dossier kunnen indienen ter goedkeuring van de Nationale bank.  

Tot dan, werken zowel Nethys, haar raadgever BNP Paribas, de bijzondere commissaris, de raad van bestuur en het Directiecomité van Integrale samen om de « due diligences » tot een goed einde te brengen.

Naar boven