De Raad van Bestuur van Integrale vervangt haar voorzitter

Om op een eenduidige manier bij te dragen tot de beste oplossing voor Integrale, haar verzekerden, begunstigden van verzekeringen, haar personeel, schuldeisers en aandeelhouders, heeft de Raad van Bestuur het ontslag van Prof. Dr. Michel De Wolf als Voorzitter van de Raad van Bestuur aanvaard.

De 15 leden van de Raad hebben met unanimiteit van stemmen de heer Frank Jeusette benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Els Lievens tot Eerste Ondervoorzitter en de heer Gérald Scheepmans tot Tweede Ondervoorzitter, onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB.

 Prof. Dr. De Wolf blijft onafhankelijk bestuurder.

Naar boven