De algemene vergadering stemt voor continuïteit

Op 8 december, stemde de algemene vergadering van Integrale voor het voorstel van de Raad van Bestuur voor de continuïteit van het bedrijf.

Ondertussen lopen de besprekingen en het onderhandelingsproces nog steeds wat betreft de overname van Integrale. Nethys, zijn adviseur BNP Paribas, de bijzondere commissaris van de Nationale Bank van België, de Raad van Bestuur en het directiecomité van Integrale blijven de offertes bestuderen en bespreken met de kandidaten om de "due diligence" uit te voeren. In tegenstelling tot wat sommige kranten misschien suggereerden, is er geen formeel dossier ingediend bij de Nationale Bank van België en is hun evaluatieproces niet opgestart.

Integrale wenst ook te reageren en spreekt bepaalde artikels tegen waarin een ernstige beschuldiging van het risico van het witwassen van geld wordt vernoemd. Deze beschuldigingen zijn niet gebaseerd op enig juridisch element, werden niet geverifieerd bij het bedrijf zelf, belemmeren het goede verloop van het overnameproces en brengen foute informatie over aan 150 werknemers van het bedrijf, 6000 klanten en 170.000 aangeslotenen.

Naar boven