Update van het document “Vragen & Antwoorden” ter attentie van onze klanten, aangeslotenen en partners

 

Deze Q&A volgt op het persbericht van Integrale van 23 december 2020.

Het document hieronder beantwoord aan de verschillende vragen en bekommernissen ontvangen na het persbericht en omtrent de situatie van Integrale.

Het volgt de logische volgorde van andere documenten die ter beschikking staan van onze klanten, aangeslotenen, spaarders en partners :

  1. Q & A na de publicatie op 8 oktober 2020 van onze rekening 2019 in discontinuïteit beschikbaar hier.
  2. Informatiesessies georganiseerd in oktober 2020 waarvan de presentaties en podcasts ter beschikking worden gesteld op eenvoudig verzoek via communication@integrale.be
  3. Diverse persberichten beschikbaar via onze website

Wij blijven steeds te uwer beschikking via communication@integrale.be of via uw gebruikelijke contactpersonen.

Naar boven