Aanstelling van een college van tijdelijke bestuurders

Op dinsdag 23 februari heeft de Nationale Bank van België haar beslissing meegedeeld aan Integrale om een college van tijdelijke bestuurders aan te stellen met ingang van 24 februari 2021, 08.00 uur.

Dit college neemt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden over van de raad van bestuur en het directiecomité. Niettemin behoudt het directiecomité de bevoegdheid en verantwoordelijkheid alsook de vertegenwoordiging voor het dagelijks beheer van de onderneming met uitzondering van specifieke acties en beslissingen die limitatief opgesomd zijn.

De opdracht van dit college zal zijn om de analyse van de mogelijkheden tot overname die reeds uitgevoerd is door de bijzondere commissaris, af te ronden, alle maatregelen te nemen om een ​​overdracht van activiteiten te vergemakkelijken en de verkoop van de activiteiten af ​​te ronden indien er een serieuze overnemer is.

Naar boven