Mededeling van de tijdelijke bestuurders en de directie van Integrale

De raad van bestuur en de directie van Integrale wensen samen een bericht te sturen naar hun klanten, aangeslotenen, beleggers en partners.

Het is nu enkele maanden geleden dat het verkoopproces van de verzekeringsmaatschappij Integrale in gang werd gezet door haar belangrijkste aandeelhouders en dat Integrale moest herstructureren om te voldoen aan de eisen van de prudentiële wetgeving.

Door opeenvolgend uitstel kregen klanten/verzekerden een gevoel van onzekerheid over het behoud van hun extralegale pensioenreserves, opgebouwd bij Integrale.

Door dit herhaaldelijk uitstel vond de Nationale Bank van België het nodig actie te ondernemen om de belangen van de verzekeringnemers, verzekerden en begunstigden te beschermen. De Nationale Bank van België neemt het prudentieel- en financieel toezicht op verzekeringsmaatschappijen over, met als belangrijkste doel de bescherming van klanten/verzekerden. In deze context heeft zij op 23 februari 2021 een college van tijdelijke bestuurders aangesteld dat de raad van bestuur vervangt en de bevoegdheden van het directiecomité uitoefent buiten het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Dit college heeft de opdracht om de analyse tot overname af te ronden die de bijzondere commissaris in november 2020 gestart was, maatregelen te nemen om de overdracht van de activiteiten te vergemakkelijken en de verkoop van de onderneming af te ronden indien er een serieuze kandidaat-overnemer is.

Het college is zich bewust van het belang van een snelle besluitvorming om de klanten, de verzekerden en het personeel van Integrale zo snel mogelijk gerust te stellen. Dit is een aanvulling en een voltooiing van het werk van de speciale commissaris. In dit stadium kan het college zich niet vastpinnen op een specifieke datum of planning.

Het college van tijdelijke bestuurders en het directiecomité zullen u zo spoedig mogelijk bijkomende informatie verstrekken over de organisatie van nieuwe infosessies, waarvan de data en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld. Intussen kan u zich blijven richten tot uw gebruikelijke contactpersonen.

Wij danken u voor uw loyaliteit en uw begrip. U mag er zeker van zijn dat wij ons uiterste best zullen doen om snel een oplossing te vinden en uw bezorgdheden weg te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het college van tijdelijkse bestuurders                                     Het directiecomité

Naar boven