Oproeping voor de Algemene Vergadering van 29 juni 2021

 

De Algemene Vergadering van aandeelhouders vindt plaats op 29 juni 2021 om 9.00 uur.

De buitengewone Algemene Vergadering van obligatiehouders wordt gehouden op 29 juni 2021 om 11.00 uur.

De oproepingsbrieven en volmachtsformulieren zijn hier beschikbaar

Naar boven